Algemene voorwaarden

Door een boeking bij ons (de eigenaar/zijn/haar vertegenwoordiger) te plaatsen, gaan u (de hoofdgast) en uw boekingspartij (gasten) akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden zoals uiteengezet. Tijdens uw verblijf gaat u akkoord met de hierna vermelde voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen. Als u vragen heeft over het boeken bij ons, neem dan contact met ons op voordat u een boeking maakt.

Algemeen

 • Bed & Breakfast Casa La Vall is onderdeel van Simple Luxury Stays. Michelle, Suzanne & Noëlle Meuffels zijn de eigenaren van deze “Sociedad Limitada”. De eigena(a)r(en) kunnen zich laten vervangen door een familielid of een kennis.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa La Vall, gevestigd aan Calle D’Enmig 24, 03787 Benialí, Vall de Gallinera, Spanje.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos vertrekt aan de (hoofd)gast(en).
 • Om een boeking bij ons te plaatsen moet de hoofdgast minimaal 18 jaar oud zijn. Het maximale aantal verblijvende gasten per kamer wordt weergegeven in de kamerbezettingsdetails in het reserveringssysteem. Als de persoon die de boeking maakt een andere persoon is dan de hoofdgast die zal verblijven, kan de persoon die de boeking maakt verantwoordelijk worden gehouden voor annulering, niet-aankomst en schade zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast(en).
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Casa La Vall zijn voor rekening van de gast(en).
 • We behouden ons het recht voor om de hoofdgast kosten in rekening te brengen voor eventuele schade veroorzaakt tijdens een verblijf door een lid van de boekingsgroep. Dit omvat breuken, morsen, vlekken, schade aan meubels of inrichting en toebehoren. Elke schade moet zo snel mogelijk worden gemeld om verdere schade en de bijbehorende kosten tot een minimum te beperken. Bij een verloren sleutel worden vervangingskosten in rekening gebracht.
 • Alle verloren voorwerpen, indien ontdekt en gevonden, achtergelaten door gasten tijdens een verblijf, worden voor een periode van één maand bewaard. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om verloren eigendommen te herenigen met hun eigenaar, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid bij het vervangen van verloren voorwerpen en moedigen we gasten aan ervoor te zorgen dat ze al hun eigendommen hebben voordat ze uitchecken. We kunnen aanbieden om verloren voorwerpen per aangetekende post te verzenden op kosten van de eigenaar, anders kan het worden opgehaald.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddelijke ingang de toegang tot Casa La Vall ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De website van Casa La Vall is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Casa La Vall ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Casa La Vall behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Casa La Vall gebruikt.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Casa La Vall dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via het reserveringssysteem op de website (https://www.casalavall.nl) of via een externe partij worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw aanvraag tot reservering en de door Casa La Vall verzonden bevestiging, dient u (indien gevraagd) een aanbetaling te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de (aan)betaling is voldaan.
 • Op de website, in het reserveringssysteem en in de bevestigingsmail wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

Betaling 

 • De aanbetaling bedraagt 25% van de totale huursom en dient, indien gevraagd, te worden voldaan bij het maken van de reservering.
 • De aanbetaling dient te worden overgemaakt middels een bankoverschrijving. Hierbij dient u gebruik te maken van de volgende informatie:

  Bankrekening: ES43 2100 2785 6802 0029 6178;
  Ten name van: Simple Luxury Stays S.L;
  Onder vermelding van: Het boekingsnummer (zoals weergegeven op de voorlopige factuur).
 • De actuele tarieven zijn terug te vinden in het reserveringssysteem op onze website.

Annulering

Gasten die een boeking moeten annuleren, dienen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Reeds betaalde aanbetalingen worden alleen teruggestort in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van het boekingsnummer. Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Bij annulering tot vier weken voor aankomst: geen annuleringskosten, volledige restitutie van de aanbetaling;
 • Bij annulering tot twee weken voor aankomst bedragen de annuleringskosten 25% van de totale huursom;
 • Bij annulering vanaf twee weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom;
 • Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

In het zeldzame geval dat we uw boeking bij ons moeten annuleren, moet u er rekening mee houden dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor omstandigheden buiten onze controle en dat onze aansprakelijkheid jegens u beperkt is tot de terugbetaling van een reeds gedane betaling.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa La Vall gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Casa La Vall kan worden gevergd.

Huishoudelijk Reglement 

Check-in & check-out
 • Inchecken is mogelijk tussen 15:00 en 20:00. Ter legitimatie zullen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Uitchecken is mogelijk tussen 08:00 en 11:00 uur op de dag van vertrek.
 • Alleen in overleg is het mogelijk om van bovengenoemde tijden af te wijken. Voor een verlate check-uit (tot 13:00) brengen wij €15 extra in rekening.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Uw verblijf
 • Gasten stemmen ermee in om te allen tijde de privacy en rust van alle andere verblijvende gasten, buren en de eigenaren te respecteren. Wij behouden ons het recht voor om een boeking met onmiddellijke ingang te annuleren indien gasten deze afspraak niet nakomen of overlast veroorzaken voor andere gasten, buren of de eigenaren.
 • Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast, met name tussen 23:00 en 08:00, te voorkomen.
 • Alleen de hoofdgast en de genoemde boekingspartij mogen de accommodatie en de faciliteiten gebruiken. Eventuele bezoekers van gasten krijgen alleen toegang met onze uitdrukkelijke toestemming.
 • Zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling is het niet mogelijk dat bezoekers van gasten in Casa La Vall blijven overnachten.
Redelijk en gepast gebruik van WiFi
 • Gasten accepteren de WiFi-toegang tot internet redelijk en gepast te gebruiken.
 • De geboden internettoegang is bedoeld voor algemeen gebruik zoals toegang tot het world wide web, e-mail, messaging, sociale media, lichte video/muziek/mediastreaming. Het is niet bedoeld of geschikt voor zware mediastreaming, online gaming, uitgebreide downloads/uploads. Toegang tot illegale activiteiten of het gebruik van ons netwerk voor illegale activiteiten is verboden en zal worden gemeld aan de lokale autoriteiten.
Zwembad
 • Alle gasten die gebruik maken van het zwembad doen dit op eigen risico. De eigenaar/beheerder van Casa La Vall is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of verwondingen.
 • Bij het zwembad mag er geen glaswerk gebruikt worden.
 • Openingstijden zwembad: juni, juli en augustus tussen 08:00 – 22:00 uur.
Omgeving
 • Parkeren is alleen mogelijk op openbare parkeerplaatsen. Dit is gratis.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Om de rust van de andere gasten te garanderen, adviseren wij om met kinderen vanaf 16 jaar te komen. Er zijn geen faciliteiten voor jonge kinderen aanwezig in de accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om spullen die eigendom zijn van Casa La Vall buiten de accommodatie te gebruiken.
 • Er mag niet gerookt worden in de kamer/badkamers of gemeenschappelijke (binnen)ruimtes. Het roken van tabaksproducten is alleen toegestaan in de buitenruimtes.
 • Drugs zijn streng verboden.
 • De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal twaalf personen.
 • Casa La Vall is niet geschikt voor groepsevenementen zoals feesten.
 • Casa La Vall is 24 uur per dag voor onze gasten toegankelijk.

Persoonlijke gegevens en privacy

We zijn verplicht om een ​​register bij te houden van gasten ouder dan 13 jaar die bij ons verblijven, inclusief volledige namen en nationaliteit, paspoortnummer en plaats van uitgifte. Dit is in overeenstemming met de Immigration (Hotel records) Order 1972. Deze gegevens worden minimaal 12 maanden bewaard en in overeenstemming met de DPA (Data Protection Act 1998) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

Ons beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt als onderdeel van een boeking of aanvraag via onze website of website van een derde partij, inclusief de privacy van die gegevens, wordt uitgelegd en uiteengezet in onze Privacyverklaring.

Ons recht op annulering

We behouden ons het recht voor om elke boeking te annuleren zonder compensatie, terugbetaling of terugbetaling als de voorwaarden van deze voorwaarden worden geschonden.